Informatie

Wat zijn Vluchtige Organische Stoffen en wat zijn de risico’s?

Vluchtige organische stoffen (VOS) komen vrij bij verdamping van aardolieproducten en andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden zijn benzine, verf, inkten, lijmen, oplos- en schoonmaakmiddelen (reinigingsmiddelen).

VOS-houdende producten kunnen brandbaar zijn. Afhankelijk van de mate van brandbaarheid zijn ze ingedeeld in K0-, K1-, K2- en K3-vloeistoffen. De K0-vloeistoffen zijn vanwege hun hoge vluchtigheid het gevaarlijkst (een hoge kans op brand en explosie).

Daarnaast kunnen vluchtige organische stoffen ook gezondheidsklachten veroorzaken. Bij kortdurende blootstelling aan een hoge concentratie oplosmiddel kunnen een verdovend effect, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en hartkloppingen ontstaan. De klachten verdwijnen vaak snel na beëindiging van de werkzaamheden.

Bij langdurige blootstelling kan permanente gezondheidsschade ontstaan. Het kan leiden tot versnelde veroudering van de hersenfuncties. De laatste aandoening staat bekend als de ‘schildersziekte’, organisch psychosyndroom (OPS) of chronische toxische encefalopathie (CTE). Sommige oplosmiddelen zijn schadelijk voor de voortplanting.

 

Luchtkwaliteit offshore personeelsaccomodaties

Luchtkwaliteit offshore personeelsaccomodaties

 

VOS en het binnenklimaat

Vrijwel iedereen in Nederland wordt al dan niet beroepsmatig blootgesteld aan VOS. Hierbij gaat het om dampen afkomstig van verven, lijmen, drukinkt, schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen en brandstoffen, en om stoffen die vrijkomen bij het bereiden (koken, bakken), branden (uitlaatgassen) en rotten van organisch materiaal.

In veel gebouwen is het binnenklimaat niet op een gezond peil. Het is te warm of te koud, de lucht is vies en muf of het tocht teveel. Hierdoor

kunnen kantoormedewerkers verschillende klachten krijgen. Oorzaken voor dergelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door;

  • slechte of slecht onderhouden aircosystemen
  • chemische stoffen die verwerkt zitten in bouwmaterialen, vloerbedekking en verf
  • de aanwezigheid van bacteriën, schimmels en virussen
  • een niet goed afgemeten werkplek (bureau en stoel niet op de juiste hoogte)
  • teveel printers en kopieermachines en dergelijke op de werkvloer

 

Totale interieuraanpassing AEX-Euronext, Beursplein 5

Totale interieuraanpassing AEX-Euronext, Beursplein 5

Wettelijke Verplichtingen ten aanzien van binnenklimaat

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezond binnenklimaat. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie moet de werkgever de blootstelling aan vluchtige organische oplosmiddelen beoordelen. Voor de meeste stoffen zijn grenswaarden vastgesteld. Dit is de maximale dosis waaraan medewerkers mogen worden blootgesteld tijdens een achturige werkdag. Als de overheid geen grenswaarde heeft vastgesteld, dan moet de werkgever dit zelf doen.

Ook schoolbesturen en gemeenten zijn verantwoordelijk voor een gezond binnenklimaat. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het leer- en leefklimaat op basisscholen. Het leer- en leefklimaat is dus net als het werkklimaat geen verantwoordelijkheid van een specifiek ministerie.

IB kwadraat