Over ons

IB Kwadraat maakt onderdeel uit van Ballieux Organic Architects. Als ingenieursbureau richten wij ons onderzoek op het realiseren van een gezond binnenklimaat. Hierbij is het kostenaspect en het energiegebruik onderdeel van het onderzoek. Dit doen wij zowel voor nieuwbouwprojecten als voor renovatieprojecten.

Ontwerp met beplanting ondersteunt techniek

Het is algemeen bekend dat planten een positieve bijdrage leveren aan ons binnenklimaat. Met de nieuwe aanpak van IB Kwadraat en BOA -die van techniek gecombineerd met beplanting- zijn we technisch in staat om op moleculair niveau te meten en de ventilatie te regelen. Deze metingen geven echter óók richting aan het ontwerp voor de natuurlijke ondersteuning: de beplanting.

We kunnen nu vooraf in het ontwerp bepalen, welke type planten, in welke hoeveelheid nodig zijn om substantieel onderdeel te zijn van de klimaatinstallatie. Door toepassing van beplanting en bouwen met de natuur kan de omvang van technische installatie worden gereduceerd. Het uiteindelijke resultaat is een optimalisering van schone binnenlucht, een gezonder binnenmilieu, hogere productie en rendement en reductie van de kosten.

Ingenieursbureau IB2 als uw betrouwbare partner

In principe is de weg naar een schoon en gezond binnenklimaat niet lang. Op basis van de volgende stappen realiseren we gezonde  binnenruimtes:

Stap 1: Binnenmilieuscan, meten van het binnenmilieu

IB2 is licentiehouder van het door de NASA gevalideerde meetinstrument waarmee we een moleculaire scan kunnen maken van de kwaliteit en samenstelling van het binnenklimaat.

De resultaten van de scan geven een helder en duidelijke uitslag over de staat van de kwaliteit van het binnenmilieu en de stappen die moeten worden gezet om te komen tot een optimalisatie ervan.

Stap 2: Ontwerp, ontwerpconcept o.b.v. analyse

Op basis van de binnenmilieuscan ontwikkelen we enkele ontwerpconcepten voor de duurzame optimalisatie van de relevante binnenruimtes. Dit is een combinatie van techniek (installatie, filters, wandmodules met temperatuur en lucht monitors etc.) enerzijds, en anderzijds een ontwerp met beplanting als onderdeel van de klimaatinstallatie…

Stap 3: Realisatie, conceptuitwerking en definitief ontwerp

In dit stadium wordt een definitieve keuze gemaakt voor één van de gepresenteerde ontwerpen die vervolgens wordt verfijnd. In dit stadium wordt het plan, inclusief planning en budgettering gepresenteerd voor de realisatie ervan en kan de implementatie aanvangen.

Stap 4: Monitoring en finetuning

Na realisatie zullen nog enkele metingen plaatvinden om de resultaten in kaart te brengen en waar nodig het ontwerp bij te stellen en te ‘fine tunen.’

Met deze vier stappen kunnen vervuilde binnenruimtes verbeteren tot een gezond en schoon binnenklimaat. Afhankelijk van het project zijn resultaten te realiseren in een tijdsbestek van zo’n 4 tot 6 maanden tijd.

IB kwadraat